Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Praktyczny przewodnik po najważniejszych zmianach w nowej wersji Google AdWords

Nie daj się zaskoczyć nową wersją Google AdWords – sprawdź, jakie ważne zmiany Google wprowadził w swoim systemie reklamowym.

Google dotrzymuje słowa i sukcesywnie wprowadza zmiany w panelu administracyjnym Google AdWords – kolejni reklamodawcy mogą się już cieszyć z możliwości skorzystania nowej wersji Google AdWords. Przez kilka dni korzystaliśmy z niej i w jednym miejscu postanowiliśmy zebrać te zmiany, które nas mocno zaskoczyły w przypadku ustawiania kampanii w sieci wyszukiwania oraz sieci reklamowej – tak, by podpowiedzieć, na jakie elementy na początku szczególnie warto zwrócić uwagę. Są to m.in. nowy wygląd panelu (strony głównej), zmiany w rozszerzeniach reklam tekstowych, możliwość łatwego ustawienia inteligentnej kampanii w sieci reklamowej, nowe możliwości tworzenia reklam elastycznych, zmiany w ustawieniach kampanii w sieci wyszukiwania czy brak możliwości skorzystania z planera reklam displayowych.

Oczywiście, należy pamiętać, że nowa wersja Google AdWords pozostaje wciąż w fazie testów, co oznacza, że może on nie mieć ostatecznego charakteru – pewne rozwiązania mogą się zmienić, inne opcje mogą zostać usunięte lub dodane. Ponadto – jeśli ktoś ma problem z odnalezieniem się w nowym panelu – zawsze obecnie wybrać opcję powrotu do poprzedniej wersji.

Nowy wygląd panelu Google AdWords

W poprzedniej wersji

W poprzedniej wersji Google AdWords użytkownik po zalogowaniu się widział statystyki dotyczące wszystkich kampanii z danego okresu – w zależności od tego, co zostało ustawione w kolumnach, można np. sprawdzić liczbę kliknięć, wyświetleń, średni koszt za kliknięcie, CTR (czyli click through rate), koszt wszystkich kliknięć, itd. Część pozycji można też było sprawdzić na wykresie umieszczonym pomiędzy zakładkami i tabelą z wynikami kampanii. W zależności od ustawień użytkownika można tam było zobaczyć dane dotyczące skuteczności kampanii, konwersji, atrybucji czy konkurencji.

W nowej wersji

Teraz, po zalogowaniu się do nowej wersji Google AdWords, widoczna jest zakładka „Przegląd”, gdzie umieszczone zostały wszystkie najważniejsze dane dotyczące kampanii. Na głównym wykresie mogą zostać umieszczone takie dane: kliknięcia w reklamę, wyświetlenia, CTR, średni CPC, koszt, konwersje, koszt konwersji, współczynnik konwersji, łączna wartość konwersji, wartość konwersji / koszt, udział w wyświetleniach w sieci wyszukiwania oraz średnia pozycja. Na wykresie można jednocześnie sprawdzić cztery różne pozycje (w poprzedniej wersji istniała możliwość sprawdzenia maksymalnie dwóch pozycji jednocześnie) – przy czym jeśli ktoś jest szczególnie zainteresowany tylko jedną pozycją, np. konwersją, to może po prostu trzy pozostałe pozycje wyłączyć jednym kliknięciem.

Poniżej głównego wykresu widoczna jest kolumna „Największe zmian” – można tutaj porównać statystyki kampanii z zakresu konwersji, kosztu, kliknięcia i liczby wyświetleń reklamy oraz porównać je z poprzednim okresem (np. jeśli ustawione zostanie okres dwutygodniowy, to w tej kolumnie będzie widoczne porównanie z wynikami osiągniętymi w ciągu poprzednich dwóch tygodni). 

Obok modułu ze zmianami widoczne są najważniejsze dane wszystkich kampanii – w trzech kolumnach można ustawić takie dane jak kliknięcia w reklamę, wyświetlenia, CTR, średni CPC, koszt, konwersje, koszt konwersji, współczynnik konwersji, łączna wartość konwersji, wartość konwersji / koszt, udział w wyświetleniach w sieci wyszukiwania oraz średnia pozycja.

Po spodem widoczne są kolejne dwa moduły – pierwszy z nich dotyczy urządzeń, na których najczęściej użytkownicy dokonują działań dotyczących kampanii, drugi z nich dotyczy godzin i dni, w których reklamy są wyświetlane czy klikane przez użytkowników albo w których dokonuje się najwięcej konwersji.

Zmiany w rozszerzeniach reklam tekstowych

Niejednokrotnie pisaliśmy, że do reklam tekstowych AdWords zawsze warto dodawać rozszerzenia. Są to dodatkowe informacje, które znajdują się pod tekstem reklamy Google AdWords, w niektórych przypadkach kierują internautę do dodatkowych treści na stronie czy umożliwiają kontakt z firmą bez konieczności wchodzenia na stronę internetową – są to np. linki do podstron, numer telefonu, adres  i dodatkowa informacja o ofercie, itp. 

Dodanie rozszerzeń do reklamy nie jest obligatoryjne (nawet bez rozszerzeń reklama tekstowa nie zostanie odrzucona jako reklama, która nie spełnia zasad reklamowych Google’a), ale na pewno warto to zrobić, ponieważ mają one dwie zasadnicze zalety: dzięki rozszerzeniom w reklamie można umieścić więcej dodatkowych informacji o ofercie oraz rozszerzenia sprawiają, że reklama jest lepiej widoczna (jest to zauważalne zwłaszcza na mniejszych ekranach, np. w przypadku urządzeń mobilnych).

W poprzedniej wersji

Dotychczas do reklam można było dołączyć takie rozszerzenia jak linki do podstron, rozszerzenia objaśnień, informacji w witrynie, połączeń, wiadomości, lokalizacji, powiązanej lokalizacji, cen, aplikacji i opinii. Rozszerzenia były widoczne w oddzielnej zakładce, umieszczonej pomiędzy reklamami i słowami kluczowymi.

W nowej wersji

W nowej wersji Google AdWords utworzona została nowa zakładka „Reklamy i rozszerzenia”, ponadto dostępne są takie rozszerzenia jak linki do podstron, rozszerzenia objaśnień, informacji w witrynie, połączeń, wiadomości, lokalizacji, powiązanej lokalizacji, aplikacji, opinii i promocji. Rozszerzenie cen jest obecnie oznaczone jako „jeszcze niedostępne”.

Nowością jest rozszerzenie promocji, przy czym na razie można je ustawić jedynie dla takich walut jak dolar amerykański, dolar australijski, dolar kanadyjski, euro, funt brytyjski oraz dolar nowozelandzki. Przy ustawianiu rozszerzenia można wybrać typ promocji (obniżona cena, rabat w procentach, maksymalna kwota rabatu lub maksymalny procent rabatu), szczegóły promocji (np. promocją są objęte zamówienia tylko powyżej określonej kwoty lub obowiązuje kod rabatowy) oraz okazję (np. Dzień Matki, Dzień Ojca, Nowy Rok, Walentynki, itp.).

Możliwość łatwego ustawienia inteligentnej kampanii w sieci reklamowej 

Przy ustawianiu kampanii w sieci reklamowej Google umożliwia zaznaczenie opcji „Utwórz inteligentną kampanię w sieci reklamowej”, która pozwala na automatyzację i optymalizację reklam, łatwiejsze kierowanie ich do użytkowników oraz automatyczne ustalanie stawek. Funkcja ta oparta jest na trzech rozwiązaniach, które korzystają z systemów samouczących się: automatyczne określanie stawek, automatyczne kierowania oraz automatyczne tworzenie reklam.

Automatyczne określanie stawek polega na tym, że reklamodawca określa maksymalny koszt CPA (czyli cost per action), a Google – biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia konwersji – automatycznie ustala stawki tak, by liczba konwersji była jak najwyższa. Automatyczne kierowanie łączy kierowanie kontekstowe (na podstawie tematów lub słów kluczowych) z kierowaniem na podstawie odbiorców, co oznacza, że reklamy automatycznie wyświetlają się tam, gdzie może to przynieść najlepsze wyniki. Funkcja automatycznego kierowania reklam oznacza natomiast, że do stworzenia reklamy wystarczy tylko przygotować samodzielnie nagłówki i teksty reklam oraz przesłać materiały graficzne (zdjęcia i logo), a Google sam przygotuje kilka propozycji reklam. Reklamy te będą miały różne formaty, dzięki czemu mogą się dostosować do powierzchni reklamowej.

Więcej w artykule „Kampanię w sieci reklamowej można teraz stworzyć łatwiej i szybciej”.

W poprzedniej wersji

W poprzedniej wersji Google AdWords nie można było dokonać takich ustawień dosłownie jednym kliknięciem. Oddzielnie trzeba wybrać strategię ustalania stawek i kierowanie reklam, a możliwość tworzenia reklam elastycznych można wybrać dopiero po stworzeniu grupy reklam.

W nowej wersji

Stworzenie inteligentnej kampanii w sieci reklamowej jest zdecydowanie łatwiejsze, jeśli ktoś korzysta z nowego panelu Google AdWords – w takim wypadku wystarczy jedynie kliknąć i zaznaczyć wybraną opcję. Aby to zrobić, najpierw należy dodać nową kampanię, wybrać „Sieć reklamowa”, określić cel kampanii (zachęcenie do działania – czyli albo wybrać „Wyrażenie zainteresowania w witrynie” albo „Zakupy w Twojej witrynie” lub jednocześnie obydwa rozwiązania) i poniżej zaznaczyć opcję „Utwórz inteligentną kampanię w sieci reklamowej”. Wtedy można przejść do kolejnej podstrony, by dokonać ustawień kampanii (określić docelowy CPA) i grupy reklam, a następnie stworzyć reklamy elastyczne (w tym wypadku nie ma możliwości stworzenia reklam przez grafika i przesłania do Google’a gotowych materiałów).

Zmiany w tworzeniu elastycznych reklam graficznych

W poprzedniej wersji

Dotychczas przy ustawianiu kampanii w sieci reklamowej reklamodawca miał dwa rozwiązania do wyboru – mógł przesłać gotowe reklamy, przygotowane wcześniej przez grafika, mógł też przygotować reklamy elastyczne, czyli podać jedynie nagłówek reklamy i treść oraz przesłać logo i obrazy. Google tworzył wtedy propozycje kilku reklam w różnych formatach, które dostosowują się do powierzchni reklamowych.

W nowej wersji 

W nowej wersji Google AdWords również może przesłać gotowe reklamy lub przygotować reklamy elastyczne, ale dzięki wprowadzeniu nowej opcji (możliwość ustawienia inteligentnej kampanii w sieci reklamowej) można też stworzyć elastyczne reklamy graficzne w inny sposób. Na etapie tworzenia reklam należy dodać pliki graficzne (będą wykorzystane jako logo i grafiki w reklamie) oraz nagłówki (maksymalnie pięć) i teksty reklam (również maksymalnie 5). Na podstawie podanych treści Google przygotuje kilka wersji reklam. Na przygotowywane treści (nagłówki i teksty reklam) warto zwrócić uwagę – tak, by w przypadku użycia ich w reklamie tworzyły spójny komunikat, bez względu na to, jaką kompilację treści Google przygotuje. Może to być o tyle trudne, że Google zastrzega, iż podgląd reklamy, publikowany na prawej stronie ekranu, to tylko przykład i nie zawiera wszystkich możliwych formatów. Niektóre reklamy mogą nie zawierać całego tekstu ani wszystkich obrazów, ponadto czasem tekst może zostać skrócony, a obrazy – przycięte. 

Zmiany w ustawieniach kampanii w sieci wyszukiwania

W poprzedniej wersji

W poprzedniej wersji Google AdWords przy ustawianiu kampanii w sieci wyszukiwania, można było wybrać rodzaj kampanii:

W nowej wersji

W nowej wersji Google AdWords przy ustawianiu kampanii w wyszukiwarce należy wybrać cel, jaki kampania ma spełniać (wcześniej ta opcja była dostępna przy ustawianiu kampanii reklamowej). Do wyboru są dwa główne cele: zwiększenie zainteresowania zakupem oraz zachęcenie do działania. W tym pierwszym przypadku można wybrać cel „Wizyta w witrynie”, w tym drugim natomiast są do wyboru trzy – „Wyrażenie zainteresowania w witrynie”, „Zakupy w Twojej witrynie” oraz „Połączenie telefoniczne z firmą”.

Brak możliwości skorzystania z planera kampanii w sieci reklamowej

Planer kampanii w sieci reklamowej to narzędzie służące do ustawiania kampanii w sieci reklamowej. Podobnie jak planer słów kluczowych podpowiada słowa kluczowe, których można użyć w kampanii w sieci reklamowej, tak planer kampanii w sieci reklamowej podpowiada, według jakich kryteriów można kierować kampanię w sieci – np. według zainteresowań klientów, konkretnych stron internetowych, itp.

Podczas ustawiania kampanii w sieci reklamowej istnieje natomiast możliwość wykluczenia tematów i stron, które nie pasują do danej marki – mogą to być np. serwisy, które poruszają drażliwe tematy, dotyczą tragedii i konfliktów, zawierają treści napisane wulgarnym językiem albo zawierają treści sensacyjne lub szokujące odbiorcę. Można też wykluczyć np. serwisy z grami.

Podsumowanie

Przez kilka dni testowaliśmy nową wersją Google AdWords. Wśród najciekawszych zmian zauważyliśmy m.in. nowy wygląd panelu, zmiany w rozszerzeniach reklam tekstowych, możliwość łatwego ustawienia inteligentnej kampanii w sieci reklamowej, nowe możliwości tworzenia reklam elastycznych, zmiany w ustawieniach kampanii w sieci wyszukiwania czy zniknięcie planera reklam displayowych.

Nowy wygląd panelu Google AdWords

Po zalogowaniu się użytkownik widzi zakładkę „Przegląd”, gdzie na wykresach umieszczone zostały wszystkie najważniejsze dane dotyczące kampanii.

Zmiany w rozszerzeniach reklam tekstowych

W nowej wersji Google AdWords utworzona została nowa zakładka „Reklamy i rozszerzenia”, dodatkowo także rozszerzenie cen jest oznaczone jako „jeszcze niedostępne”, ponadto wprowadzona została nowość – rozszerzenie promocji, przy czym na razie można je ustawić jedynie dla takich walut jak dolar amerykański, dolar australijski, dolar kanadyjski, euro, funt brytyjski oraz dolar nowozelandzki.

Możliwość łatwego ustawienia inteligentnej kampanii w sieci reklamowej 

Przy ustawianiu kampanii w sieci reklamowej Google umożliwia zaznaczenie opcji „Utwórz inteligentną kampanię w sieci reklamowej”, która pozwala na automatyzację i optymalizację reklam, łatwiejsze kierowanie ich do użytkowników oraz automatyczne ustalanie stawek.

Zmiany w tworzeniu elastycznych reklam graficznych

Dzięki wprowadzeniu nowej opcji (możliwość ustawienia inteligentnej kampanii w sieci reklamowej) można też stworzyć elastyczne reklamy graficzne w inny sposób. Na etapie tworzenia reklam należy dodać pliki graficzne (będą wykorzystane jako logo i grafiki w reklamie) oraz nagłówki (maksymalnie pięć) i teksty reklam (również maksymalnie 5). Na podstawie podanych treści Google przygotuje kilka wersji reklam. 

Zmiany w ustawieniach kampanii w sieci wyszukiwania

Przy ustawianiu kampanii w wyszukiwarce należy obecnie wybrać cel, jaki kampania ma spełniać, a nie rodzaj kampanii. Do wyboru są dwa główne cele: zwiększenie zainteresowania zakupem oraz zachęcenie do działania.

Brak możliwości skorzystania z planera kampanii w sieci reklamowej

W nowej wersji Google AdWords nie ma obecnie możliwości skorzystania z planera kampanii w sieci reklamowej, który podpowiada według jakich kryteriów można kierować kampanię w sieci – np. według zainteresowań klientów, konkretnych stron internetowych, itp.

Warto jednak zaznaczyć, że nowa wersja Google AdWords pozostaje wciąż w fazie testów, co oznacza, że może on nie mieć ostatecznego charakteru – pewne rozwiązania mogą się zmienić, inne opcje mogą zostać usunięte lub dodane. Kilka takich kolejnych nowości (dotyczących również Google AdWords) zostało zapowiedzianych już podczas corocznej konferencji „Google Marketing Next”.

Przeczytaj nasz artykuł „Jakie nowości szykuje Google? Relacja z Google Marketing Next 2017”.

Ewa Truszkowska
                 

strateg biznesowy i marketingowy z wieloletnim doświadczeniem; pracowała przy największych kampaniach marketingowych w Polsce; członek Amercian Marketing Association; ukończyła certyfikowane szkolenia z zakresu strategii biznesowych w Darden School of Business na University of Virginia; ekspertka od prowadzenia kampanii Google Adwords; autorka licznych publikacji z zakresu marketingu; od kilku lat prowadzi poczytny blog marketingowy

Najnowsze artykuły

Weryfikacja konta Google Ads - zrób to, zanim będzie za późno

Na początku 2022 roku Google zaczął wymagać weryfikacji kont Google Ads. Na początku weryfikację mogli przejść tylko reklamodawcy wyznaczeni przez Google. Obecnie każdy może zweryfikować swoje konto samodzielnie.
czytaj

Nie trać swoich danych z GA4 - zmień domyślny okres ich przechowywania

Od początku lipca Google Analytics 4 jest domyślną wersją Analyticsa, a gromadzenie danych w Universal Analytics ma być niedługo wstrzymane.
czytaj

Google testuje nową wyszukiwarkę wykorzystującą AI

Google poinformował, że pracuje nad nową wyszukiwarką opartą o sztuczną inteligencję. Czym inteligentna wyszukiwarka będzie się różnić od dotychczasowej wyszukiwarki Google?
czytaj
Pozostańmy w kontakcie
Zapisz się do newlettera
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.