Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Słownik Google Ads

Lista haseł

definicja
Strategia ustalania stawek

w skrócie

Strategia ustalania stawek to metoda określenia stawki, którą reklamodawca chce ostatecznie zapłacić za kliknięcie.

Strategia ustalania stawek to metoda określenia stawki, którą reklamodawca chce ostatecznie zapłacić za kliknięcie. Przy ustalaniu strategii należy przede wszystkim wziąć pod uwagę cel kampanii, czyli to, na czym szczególnie zależy reklamodawcy. Strategie są pogrupowane pod kątem czterech różnych celów – obecnie Google proponuje skupienie się na konwersji, na kliknięciach w reklamę, na wyświetleniach reklamy lub na obejrzeniu przez użytkownika reklamy video lub interakcji.

W przypadku niektórych strategii Google umożliwia ,,automatyczne” lub ,,inteligentne” ustalanie stawek, co oznacza, że Google w takim wypadku samodzielnie dostosuje stawki do celu wybranego przez reklamodawcę, nie przekraczając przy tym średnio kwoty podanej jako maksymalnej.

 

Do strategii ustalania stawek należą:

  • ,,Maksymalizuj liczbę konwersji”, ,,Docelowy CPA”, ,,Docelowy ROAS” i ,,Ulepszony koszt kliknięcia (ECPC)” (w przypadku skupienia się na konwersji);
  • ,,Maksymalizacja kliknięć” oraz ,,Samodzielne określanie stawek CPC” (w przypadku skupienia się na kliknięciach w reklamę);
  • ,,Wybrana lokalizacja na stronie wyszukiwania", ,,Docelowy udział w wygranych aukcjach" oraz ,,Koszt tysiąca widocznych wyświetleń (vCPM)" (w przypadku skupienia się na wyświetleniach reklamy);
  • CPV (w przypadku skupienia się na obejrzeniu reklamy video lub interakcji).

Powiązane hasła

Pozostańmy w kontakcie
Zapisz się do newlettera
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.